top of page
CORPORATE RESPONSIBILITY
Screenshot 2019-06-10 at 11.13.33.png

Beth yw’r Urdd?

Mae Urdd Gobaith Cymru yn Gorff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol â dros 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Rydyn ni'n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau profiadau trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymunedau.

What is the Urdd?

Urdd Gobaith Cymru is a National Voluntary Youth Organisation with over 55,000 members between the ages of 8 – 25 yrs old. We provide opportunities through the medium of Welsh for children and young people in Wales to enable them to make positive contributions to their communities.

IMG_1933.JPG

URDD GOBAITH CYMRU GOLFF AGORED, CLWB GOLFF GALT MELYD - SARN A PROUD SPONSOR

SARN IS PLEASED TO SUPPORT THE WOODLAND TRUST

Screenshot 2019-08-28 at 17.55.02.png
bottom of page