CORPORATE RESPONSIBILITY

Beth yw’r Urdd?

Mae Urdd Gobaith Cymru yn Gorff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol â dros 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Rydyn ni'n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau profiadau trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymunedau.

What is the Urdd?

Urdd Gobaith Cymru is a National Voluntary Youth Organisation with over 55,000 members between the ages of 8 – 25 yrs old. We provide opportunities through the medium of Welsh for children and young people in Wales to enable them to make positive contributions to their communities.

URDD GOBAITH CYMRU GOLFF AGORED, CLWB GOLFF GALT MELYD - SARN A PROUD SPONSOR

SARN IS PLEASED TO SUPPORT THE WOODLAND TRUST

Screenshot 2019-08-28 at 17.55.02.png